Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Håndtak med logo til øvre kurv.

Art.nr: 435209
** ikke på lager - Antatt leveringstid 7 - 10 dager

149,-
Antall:

Håndtak til øvre kurv i oppvaskmaskin.

Passer til følgende modeller:


Product (Art.No.)Model
442566D5907 SOF W
456468D5647ASOFW
460743D5634XLHS/TH
460745D5654XXLHS/TH
460795D5434XLB
460832D5628XXLS
478019D5906W
489202D5436W
489331D5556SOFFI
492566D5536XXLFI
492647D5656S
490898D5546AXXLFI
495460D6100IS
498473D5556FI
499637D5458IW
508109D5548IW
552676D8437IB
700088D5894XXL
700096D5434 SOF B
700102D5654-1 SOF W
700112D5538 XL FI
700145D5554
700176D5457
700194D5894 FI
700050D5434 XXL S
700052D5434
728548DSD644G
728567DBI675PHXXLS.U
728606DFI675XXL.U
728584DBI645IG.S
728621DBI654IB.W.TW
729062DFI643.AU
729064DFI654BXXL.AU
729107DBI8557.W
729238DBI855IB.S.CN
729680DBI663ISSOF.U
731049DI7100W
732443DFS233IB.W
732444DFS233IB.S
732451DFI4338B
732463DBI8237B
733640DFI654G
734081DBI664THXXLS.U
734083DBI664IXXLSSOF.U
734464DBI6442LIG.S
734770DI7101W
734089DFI664XXL.U
734883DSD4342B
735609DBI2348IB.S
736394DWCBI331.S
736489DFI644B/1
736756DFI443B/1
736788DSD645BXXL/1
737046DFI663.U
737047DFI664.U
737385DBI644MIB.S.TW/1
737389DBI233IB.W.TW/1
737400DFS233IB.S.TW/1
736897DI7101W/1
736923DI6101S/1
739063DI7301FI/2
442582DW165654.2XL
455423D5534A
456472D5547AXXLSOFFI
456965D5554ASOFFI
456966D5554AXXLSOFFI
460798D5434XXLS
460747D5634XLHS/PH
484495D5546FI
489208D5896XL
490830D5536IW
490900D5556FI
492569D5636XLHS/PH
494553D5456FSW
496582D55464IW
496584D54364IS
498465D5536FI
498469D5436S
498478D5656FSW
508114D5438IW
560912D5656FSS
700002D5547 XXLSOFFI
700021D5904
700023D5914
700044D5894A
700045D5634
700046D5634
700048D5534
700175D5457
728427DFI633B.P
728611DFI663XXL.U
728612DFI663.U
728616DFS143I.S.TW
728622DBI133I.S.TW
728627DBI654IB.S.CN
729006DWCBI231.S
729239DFI633.TW
731042DI6600FI
731047DI7300FI
731124DBI1444I.W
731129DFI6444G
732449DFI8337B
732461DBI2338IB.W
732462DI6100W
732466DBI8237S
732472DBI444IB.W
732731DFS244IB.S.CN
732738DBI233IB.S.TW
734082DBI664PHXXLS.U
734090DFI664XXLSOF.U
734098DFI664.U
734466DBI6442LIG.B
734793DI7601XXLFI
734795DSD8337
735560DBI2344IB.S
735601DBI4544IB.W
735610DBI2448IB.W
736483DFI444BXXL/1
736486DFI676GXXL/1
736487DFI645MB/1
736894DI7101S/1
736922DI6301W/1
737061DBI663IS.U
737065DBI664IXXLS.U
737386DBI644MIB.W.TW/1
737391DFI433B.TW/1
737421DI7101BS/1
737505DWCBI231.W/1
737079DFI4338B/1
738248DBI233MIB.W.CN
738538DSD0544B
739064DI7601XXLFI/2
456950D5434AW
456961D5434ASOFS
460821D5534XLFI
478020D5906S
484493D5456XLS
489209D5896XXL
490828D5436IS
490873D5546RS
490896D5536XXLFI
490902DW16.3
491289D5956OUTDOORPH
492231D5436XLS
492567D5536XXLFISOF
492568D5636XLHS/TH
492570D5636XXLHS/TH
492635D5656XXLHS/PH
492661D5436S
496557D8547IW
496569D8557XXLFI
496560D8537FI
498468D5436W
498477D5656S
499638D5458IS
508097D5548FI
560913D5536FI
700009D5434
700013D5907
700016D5544 SOF FI
700017D5554 SOF FI
700024D5544
700035D5644
700043D5654
700049D5534 XL FI
700084D5434 SOF FS S
700086D5554 XXLSOFFI
700094D5434
728549DFI646G
728568DBI675THXXLS.U
728569DBI675IXXLS.U
700169D5565
728596DFI655B.JP
728597DFI675BXXL.JP
728598DBI133I.S
728604DBI663PHS.U
728613DFI676GXXL.UK
729053DWCBI231.W
729065DFI666GXXL.AU
729108DBI8557.S
729114DFI6338
731126DBI6544IG.S
731128DFI6334BXXL
731130DFI6544GXXL
731928DFI433BXXL
731929DFI444B
732445DFS244IB.W
732457DI7301FI
732467DBI2334IB.S
732484DBI243IB.W.AU
732732DBI233IB.S.CN
732733DFS233IB.W.TW
733292D5456WH
733701DSD644GXXL
734086DBI663ISSOF.U
734087DBI663PHS.U
732474DI6300S
734792DSD6601FI
734961DI6101W
734962DI6101B
735615DFI4558BXXL
736408DFI444B/1
736490DSD433B/1
736501DI6611FI/1
736813DBI8457MXXLW/1
736818DBI233IB.W/1
736820DSD444B/1
736469DFI4444B/1
736470DFI4448B/1
736915DBI644MIB.S/1
736916DBI644MIB.BS/1
737048DFI664XXL.U
737062DBI663ISSOF.U
737064DBI663THS.U
737066DBI664THXXLS.U
737070DBI675PHXXLS.U
737072DFI663XXL.U
737392DFS244IB.S.TW/1
738246DBI845IB.S.CN/1
739062DSD6601FI/2
454740D5459XLSSOF
456951D5434A S
456960D5434ASOFW
457751D55543SOFFI
457752D55544XXLSOFFI
460796D5434XLS
460830D5554XXLFI
473103D5544SOFW
473409D5544XXLSOFFI
490897D5546AFI
492612D5636XXLSHI
495501D6300AIW
495727D7600XXLFI
495725D7100IS
496581D54364IW
508111D5438IWNS
508115D5438IS
700007D5434
700028D5904 W
700030D5434 XXL S
700063D5438
700064D5545
700092D5434
700099D5654 XXLSOF S
700108D5434
700152DM820 Avh
728572DFI644GXXL
728581DBI144I.S
728594DFI675GXXL.P
728602DBI664IXXLS.U
728619DFS133I.W.TW
728620DBI654IB.S.TW
729109DFI8347
732464DBI2338IB.B
732475DBI444IB.S
732478DBI8547S
732734DFS233IB.S.TW
732737DBI233IB.W.TW
733154DBI8557.BS
733527DFI443B
734088DBI663THS.U
734131DBI663IS.U
734467DBI2332LIB.W
734791DI7101S
734965DI6301S
735558DBI2344IB.W
735605DFI4344BXXL
735608DBI2348IB.B
735905DSD4338B
736393DWCBI331.W
736409DI7301FI/1
736413DFI4458MBXXL/1
736795DBI8237W/1
736898DI6301S/1
736921DBI2444IB.S/1
737049DFI664XXLSOF.U
737063DBI663PHS.U
737390DFI644MB.TW/1
737393DFS233IB.W.TW/1
737422DFI645MBXXL/1
737423DSD6601FI/1
739047DI6101W/2
456469D5647ASOFS
456968D5654-1ASOFS
456970D5454AXXLSOFW
457750D5544SOFFI
478043DWC5916XXLS
478084DWC5906S
484496D5546
489206D5556XL
489207D5556XXL
489333D5556XXLSOFFI
490878D5536FI
492633D5656XXLHS/TH
495459D6100IB
496570D8547IS
495723D7300FI
498470D5436FSW
498475D5656W
508110D5548IS
508113D5438ISNS
700003D5647
700012D5647 SOF S
700020D5554 XXLSOFFI
700029D5534
700034D5644 XXL S
700047D5554
700051D5434
700100D5654 XXL W
700109D5434
728607DFI664XXLSOF.U
728615DFI644G.UK
729008DWCBI2317.W
729066DBI654IB.S.AU
729115DFI6548GXXL
730177DOD651PHXXLS.U
731127DFI6334B
731930DFI444BXXL
732374DSD644B.CN
732450DFI4334B
732454DSD443B
732468DBI2338IB.S
732488DBI253IB.BS.AU
733293D5456SS
734092DSD655G
734794DBI8547.BS
735602DBI4544IB.S
735607DBI2348IB.W
735612DBI4548IB.W
735614DFI4448B
736719DFS244IB.S/1
736819DBI444IB.S/1
736893DBI4444MIB.S/1
737071DOD651PHXXLS.U
737080DBI2444IB.W/1
738249DFI635MB.CN/1
738570DBI675IXXLS.U
739048DI6101B/2
739049DI7101W/2
739245DFI645MB.JP/1
456962D5434ASOFB
460748D5654XXLHS/PH
478127DWC5907W
484480D5436XLW
462506D5634XXIHS/PH
489320D5546SOFFI
489334D5566XXLSOFFI
490864D5536AIS
490865D5546RW
492571D5636XXLHS/PH
492632D5556XXLFI
496558D8437IS
508112D5438IBNS
513718D5536XL
700022D5904 SOF W
700144D5434 SOF FS W
700172D5545 XXL
700184D5638 XL HS
728429DFI644G.P
728430DFI655G.P
728541DFI644G
728571DBI664THXXLS.U
728574DFI655GXXL
728595DFI644B.JP
728608DFI664XXL.U
728685DBI144I.W
728686DBI644IG.B
729011DWCBI241.S.AU
728629DBI133I.S.CN
728684DFI675GXXL
729063DFI654B.AU
729130DSD633
729679DBI664IXXLSSOF.U
731094DW40.1XLSIB4K6
731606DBI233IB.W
731931DBI233IB.S
731963DBI244IB.S
732368DBI653IB.BS.AU
732460DBI2334IB.W
732470DBI2444IB.W
732471DI6300W
732452DI6601FI
734120DFI663XXL.U
734465DBI6442LIG.W
734882DFI4332B
734964DI6301W
735611DBI2448IB.S
735613DBI4548IB.S
736407DSD8237/1
736410DFI8457MXXL/1
736485DI7601XXLFI/1
736926DBI2344IB.W/1
737067DBI664PHXXLS.U
737388DBI233IB.S.TW/1
737535DWCBI242MXXL.S/1
738250DSD644B.CN/1
739061DI7101BS/2
739246DBI634MIB.BS.CN/1
454630D5549XLFISOF
454733DM820-1
455192D7500XXL FI
455194D7000W
456964D5544ASOFFI
460744D5634XXLHS/TH
460793D5434XLW
460829D5534XXLFI
484491D5436XLS
484492D5436XXLS
484497D5646S
489204D5436S
489319D5536SOFFI
489205D5546XL
490815D5436IW
490863D5536AIB
492565D5536XLFI
490901D5556XXLFI
492575D5436XLSOFFSW
494552D5456FSS
495457D6100IW
498479D5656FSS
547307D520FSW
700032D5894
700033D5894
700037D5544
700093D5434 SOF S
700095D5434
700114D5644
700085D5554XL
728547DFI633B
728570DBI664PHXXLS.U
728573DFI654GXXL
728583DBI644IG.S
728603DBI663THS.U
728626DFS143I.S.CN
728628DBI654IB.W.CN
728630DFI655B.CN
728687DBI654IG.W
729110DFI8557XXL
729068DBI654IBXXL.S.AU
729999D5558XXLFI
731046DI7600XXLFI
731123DBI1444I.S
731962DBI244IB.W
732367DBI653IB.S.AU
732448DFS244IB.S
732455DSD444B
732465DI6100B
732473DBI2444IB.S
732486DBI253IB.W.AU
732736DFI433B.TW
733155DBI654IG.BS
734084DBI664IXXLS.U
734463DBI2332LIB.B
734796DFI8547XXL
734963DI6101S
734966DI6611FI
736814DBI8457MXXLBS/1
736815DBI8457MXXLS/1
736896DBI4444MIB.W/1
736914DBI644MIB.W/1
736924DI6101B/1
736925DI6101W/1
736404DFI4344B/1
736468DFI433B/1
737050DFI675XXL.U
737068DBI675THXXLS.U
736488DSD644B/1
442568DW165434.1XL
442576D5924
455195D7000S
456952D5544A FI
457753D5564XXLSOFFI
442563D5628
460750D5954OUTDOORPH
478063DWC5906W
484071D5456XLW
484498D5646XXLS
484499D5896XXLS
484500D5896XXLFI
490876D5556RS
495502D6300AIS
495724D7100IW
496559D8437IW
498466D5556FI
498471D5436FSS
498480D5556XXLFI
700031D5904
700036D5544 XXL FI
700038D5434
700040D5454 S
700081D5435 SOF W
700083D5434 SOF FS W
700008D5894A
700106D5548
700135D5554 FI
700087D5894XL
702650VA9711STUU/A02
728428DSD644G.P
728575DFI676GXXL
728576DFI655G
728579DBI133I.W
728582DBI644IG.W
728605DBI663IS.U
728614DFI644GXXL.UK
728688DBI654IG.S
728610DFI664.U
729069DBI865IGXXL.S.AU
731048DI7100S
731093DW40.1XLFIB4K6
731125DBI6544IG.W
731607DFI433B
731926DSD433B
732366DBI653IB.W.AU
732456DFI4444B
732459DBI8237W
732476DBI8547W
732485DBI243IB.S.AU
732735DFS244IB.S.TW
734119DFI663.U
732487DBI253IB.S.AU
735606DFI4554BXXL
735617DFI4344B
736480DFI4344BXXL/1
736484DFI4454MBXXL/1
736718DFS244IB.W/1
736758DFI646B/1
736816DBI444IB.W/1
736927DBI2348IB.W/1
737507DWCBI231.S/1
738247DBI634MIB.S.CN/1
739050DI7101S/2
736929DBI2344IB.S/1
737506DWCBI2317.W/1
700178D5544XL
497742DWC5926XLS
476196D5904W
736757DFI644BXXL/1
442564D5894XXLSOFFI
736895DBI4448MIB.W/1
736930DBI2348IB.S/1
729007DWCBI252.S
700026D5914 XXL S
736812DBI8237B/1
700130D5654 S
737121DBI2448IB.W/1
700137D5434 S
700138D5654 S
460835D5654XXLHS
736467DSD4338B/1
700146D5654
700179D5654 HWC
700192D5534 FI T
700089D5554 HWC
700074D5654 SOFHWCW
473102DWC5924W
442565D5894SOFFI
736928DBI2348IB.B/1
728623DBI133I.W.TW
736811DBI8237S/1
700123D5434
700124D5434 S
700014D5434
497744DWC5926W
476198D5904S
736892DBI4448MIB.S/1
736899DBI2448IB.S/1
523294D55364XXLFI
496585D55364FI